Նախագահ
Քաթրին Հակոբեան

Փոխնախագահ
Գառլեն Մանսուրեան

Գանձապահ
Սերոբ Մարտիրոսեան

Քարտուղար
Համեստ Լաքլաքեան

Մամլո խոսնակ
Վահագն Աւետեան