Armeniska riksförbundet i Sverige har flera arbetsgrupper. Har du ett förslag eller på annat sätt vill delta i en arbetsgrupp är du välkommen att kontakta riksförbundet. 

Kulturkommittén

Kulturkommittén arbetar med ordna evenemang på nationella nivå i riksförbundets regi och i samarbete med medlemsföreningarna.   

Nor Horizons redaktion

Tidskriften Nor Horizon har en egen redaktion som arbetar med publicering av den tryckta utgåvan. 

Arbetsgruppen för Hay Doun

Denna arbetsgrupp arbetar med att koordinera och planera aktiviteter och verksamheten i kulturcentret Hay Doun

Armeniska frågan och Nagorno-Karabach 

Denna arbetsgrupp arbetar med aktiviteter rörande armeniska folkmordet 1915, bland andra planeringen av den årliga minnesdagen 24 april samt kontinuerligt arbete för höjande av kunskapen om denna fråga i svenska samhället. Arbetsgruppen ansvarar även för liknande aktiviteter rörande konflikten om Nagorno-Karabach.

Affärsnätverk

Denna arbetsgrupp har som syfte att knyta ihop företag och personer som bedriver olika affärsverksamheter mellan Sverige och Armenien.