Vi jobbar på att införa möjlighet att kunna online ansöka om medlemskap. Under tiden kan intresserade vända sig till ARS medlemsföreningar eller kontakta riksförbundet för mer information.