Armeniska riksförbundet i Sverige (ARS) är grundad 1993 och en paraplyorganisation bestående av armeniska föreningar, organisationer samt individer.

Idag består riksförbundet av fjorton medlemsföreningar spridda över Sverige och verksamma i bland andra, Stockholm, Södertälje, Uppsala, Västerås, Jönköping, Trollhättan och Örebro.

Riksförbundets verksamhet styrs av styrelsen som består av en representant från varje medlemsförening. Styrelsen arbetar enligt bestämmelserna och riktlinjerna från årsmötet och riksförbundet stadgar

 

Texten är skriven den 12 september 2013